We will struggle for every moment of freedom

(prevod na naškom dole)

30th of may

„ My name is Asa, it has been 11 months now that I am passing these hardest days of my traveling.  I am a refugee from Afghanistan. As we know freedom is the right of every breathing being. Right now i am in Belgrade, Serbia, i came here to save my life an be a real servant for human kind but today we are facing a lot of problems by the orders of the governments. They destroyed the place * where more than thousands of refugees passed their nights during their journey and then they send us to camps. But „camp“ is only a name, in fact it is like jail, they don’t let us to move freely . Even for shopping. Even the bus drivers don’t want to take us.

It seems like we are like the enemy of Serbia. We have many problems around the camp. There is a group of local mafia** , every night they try to beat  the refugees. We cannot move safely in the area outside and around the camp. Inside the camp the commissariat group works ***. Those people behave with refugees in a very inhumane way. In fact they forgot about humanity.  Everyone in Serbia has a pat/animal. If we would touch their pat they are ready to put us in jail forever.  Think about that we are also human. We have fathers, mothers, sisters, brothers.. what will happen to them?

Every one says that smugglers are bad people. First thing i want to ask what is the cause that smugglers started their jobs here in Serbia? The second thing i want to say: who is the bigger smuggler? The government or those who bring a kilo of hashish, when the government today is making business with the lives of thousands of humans? But no one can say anything opposed to this. Why?

Today we are in this problem, but  if these LAWS stay in power, maybe tomorrow you will be in my position. We accept that for most of you, refugees may look like a problem for Serbia, but putting pressure on them(us) will only create more problems. Remember one thing: what you are doing today with us, we will remember it forever. Please for the love and respect of human kind, let us to be free, we don’t want food, we don’t want cloths for what you should pay for, we only want to move freely, just free movement. “

*Place = the squatted warehouses behind the bus station in Belgrade
**Mafia = gangs of locals that attacks on migrants to express their racist „anger“ or want to collect/steal money from migrants
*** Commissariat group = Commissariat for refugees under the ministry for social affairs


Some more details about the camp in Obrenovac that was shared by people who are forced to live there

The conditions in the camp are still as bad as in the beginning. There is no warm water. Some of the people went to the river in order to wash themselves.  There is no more cooked food in the camp,  people are not allowed to use the camp’s kitchen, so they cook for themselves on fire outside in the yard of the camp. Since people where sent to the camp (after the eviction of the warehouses that are now completely demolished) this camp was always a place where people were being threatened not to be able to leave or had difficulties to go out.  A few days ago the camp administration implemented a system that only certain people can leave the camp, those who receive a „shopping paper“ – they give it only to one person per „group“.  Outside of the camp there is police patrolling all the time. When they find people, migrants outside of the camp (as people reported) police threatens them to bring them to Preševo (a closed camp near to the macedonian border from where push backs are regularly happening), even there were cases of beatings. People are reporting specially about a worker of commissariat called Mohammed who physically  abuse people, beat and humiliate them. Everybody knows about his sadistic behavior but obviously he has protection from above, plus as usually, all those “experts for refugee issues”  don’t give a shit about it.  There is a cell in Obrenovac camp where people are locked up without food for 24h  as a punishment.  Racial segregation is visible in the public transport, people are refused entry to buses, or are forced to pay enormous amounts just to get to Belgrade.

Every day more than 500 people prepare food in the forest around the camp

On 27th of may the camp administration locked the front door and all exits of the camp. They gave out only few of these “shopping papers” and announced not to give more permission paper. During this month of Ramadan, people usually buy food items in the market  and cook for themselves in the forest of the camp for the fast breaking at night. When people started to organize and were ready to show resistance to this closure, the camp administration decided to opened the gate.

Down with all prisons! No to segregation and isolation!


 „ Moje ime je Asa, ovo je 11. mesec kako sam na putu, i prolazim kroz najteže dane mog putovanja. Ja sam izbeglica iz Afganistana. Kao što znamo pravo na slobodu ima svako biće koje diše. Sada sam u Srbiji, došao sam ovde da spasim život i da bez ograničenja i pretnji služim čovečanstvu, ali se suočavamo sa mnogo poteškoća zbog naredbi vlada. Oni su uništili prostor koji je bio sklonište za više od hiljadu izbeglica i onda su nas poslali u kampove. Ali „kamp“ je samo ime, u suštini ovo je kao zatvor, ne daju nam da se slobodno krećemo. Čak ni da odemo u nabavku. Ni vozači autobusa nas ne puštaju u autobuse.Deluje kao da smo mi najveći neprijatelji Srbije.

Imamo mnogo problema u ovom kampu. Grupa lokalnih mafijaša svako veče pokuša da uhvati i pretuče nekog od nas. Ne možemo da se bezbedno krećemo van i oko kampa. U kampu rade zaposleni Komesarijata. Oni nas tretiraju na veoma neljudski način. U biti, oni ne znaju za humanost.

U Srbiji svi imaju kućne ljubimce. Ako bi samo dotakli njihove ljubimce oni bi bili spremni da nas strpaju u zatvor zauvek. Mislite o tome da smo i mi ljudi, koji imaju majke, očeve, sestre, braću…. šta će se desiti sa njima?

Svi pričaju o tome kako su krijumčari loši ljudi. Prvo što želim da pitam; šta je razlog tome da su krijumčari mogli da započnu svoj biznis ovde u Srbiji? Drugo;  ko je veći krijumčar,  neko ko prešverca kilogram marihuane ili sve ove vlade, koje prave biznis od života hiljada ljudi? Ali niko ne sme da kaže ništa protiv toga. Zašto?

Danas smo mi u ovom velikom problemu, ali ako ovi zakoni ostaju na snazi možda će oni i vas uskoro ugroziti. Mi znamo da svima deluje da su izbeglice problem za Srbiju, ali ako se stavi još veći pritisak na njih (nas) to će doneti samo još više problema.

Zapamtite jednu stvar, ono što činite danas, o tome će vas pamtiti zauvek. Molim vas radi ljubavi i poštovanju prema ljudskoj vrsti, pustite nas da budemo slobodni. Ne želimo hranu ni odeću, samo želimo da se krećemo slobodno, samo slobodu kretanja.“

Nekoliko detalja o situaciji u logoru u Obrenovcu

Uslovi su i dalje loši kao na početku kad je taj logor otvoren. Nema tople vode, neki ljudi idu na reku da bi se okupali. Nema kuvane hrane u kampu, a pošto ljudima nije dozvoljeno da koriste kuhinju kampa, kuvaju sebi na vatri u okolnom šumarku. Od samog početka, otkada su ljudi prebačeni u ovaj kamp (posle rušenja baraka) prećeno im je da ne smeju napustiti objekat (bivše vojne kasarne) i svako malo im se limitira sloboda kretanja.

Oko kampa neprekidno patrolira policija. Ako uhvate nekoga van logora, osobi se preti da će biti deportovan za Preševo ( zatvoreni logor blizu Makedonske granice odakle ljude redovno deportuju nazad u Makedoniju), takođe poznati su slučajevi fizičkog zlostavljanja ljudi koji su napustili logor bez dozvole. Posebne žalbe stižu na zaposlenog komesariata,  osoba koja se navodno zove Mohammed, koji fizički zlostavlja, bije i ponižava ljude. Svi u upravi znaju o njegovom sadističkom ponašanju ali očigledno je zaštićen od strane svojih nadležnih.  U logoru postoji soba (ćelija) za kažnjavanje gde se ljudi drže zaključano 24časa bez hrane. Rasističke segregacije su sve češće, veoma upadljive u gradskom prevozu, ljudima se odbija ulazak u autobuse (iako se većina lokalaca vozi bez karte) ili im se naplaćuju ogromne cifre za prevoz do Beograda.

Pre nekoliko dana uprava kampa je  pokušala da uvede novi sistem da samo određeni ljudi koji poseduju takozvani „papir za kupovinu“ mogu da izađu iz kampa.  27.maja uprava logora je zatvorila sve izlaze iz logora. Podelili su nekoliko tih papira ( jednoj osobi po grupi)  i objavili da ostali neće dobiti dozvolu za izlazak. Kada su se ljudi pobunili protiv novog pravila, uprava je uvidela da njihov plan neće proći i otvorili su kapiju.

NE SVIM LOGORIMA I ZATVORIMA! NE SEGREGACIJI I IZOLACIJI!